Geluk - Kick

Paul de Willigen
Kies je eigen leven!
"coach voor het leven"
sport
sportcoaching

Mental sportcoaching

Inmiddels is een ieder er zich wel van doordrongen dat naast technische, fysieke en tactische basisvaardigheden een sporter ook over mentale vaardigheden dient te beschikken. Zo zal een technisch, tactisch en fysiek sterke voetballer die niet kan omgaan met druk niet optimaal kunnen presteren. Ballen zullen van zijn schoen afspringen, afleidende gedachten zorgen ervoor dat hij de tactische afspraken niet nakomt en door de spanning in zijn benen voelt hij zich minder fit.
Binnen de sport gaat een ieder anders om met vragen als:

 • Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?
 • Waar liggen mijn sterke eigenschappen en mijn talenten?
 • Hoe ziet mijn toekomst eruit?
 • Hoe combineer ik topsport met school?
 • Hoe blijf ik gemotiveerd wanneer ik geregeld op de reservebank zit?
 • Waar vind ik de sleutel om anders met wedstrijdspanning om te gaan?
 • Welke rol nemen mijn ouders in mijn (sport)leven in?
 • Mentale weerbaarheid

  Hoe gaat een sporter om met verwachtingen, tegenslagen en teleurstellingen? bv. het geven van een verkeerde pass, het publiek, een tegenstander die hem uitdaagt, de scheidsrechter die een foutieve beslissing neemt, kritiek van de trainer maar ook buiten het veld: verwachtingspatronen van familie, problemen in de thuissituatie zoals bv. scheiding van ouders of schoolresultaten die achterblijven. Het doel van elke sporter moet zijn om zich niet negatief te laten beïnvloeden door deze verwachtingen, tegenslagen, teleurstellingen. We zijn allemaal mensen. Onze omgeving, gedachten en gevoelens maken ons tot wie we zijn. Het is echter mogelijk een sporter te wapenen tegen aspecten die zijn prestaties negatief beïnvloeden en hem dus mentaal weerbaarder te maken.

  Hoe gaat individuele mentale begeleiding in zijn werk?

  Om een sporter gestructureerd te kunnen begeleiden zullen een aantal stappen worden doorlopen. Allereerst zullen we samen het (onderliggende) probleem helder maken. Vervolgens zal d.m.v. een juiste afstemming met jou als sporter het gebied waaruit het probleem zich voordoet worden bepaald. Wanneer dit duidelijk is bepalen we samen welke aanpak we gaan hanteren. Met deze heldere aanpak zullen we voor diverse termijnen doelen gaan stellen en tussentijds de ervaringen bespreken en evalueren welke doelen wel of niet gehaald zijn.

  Als gediplomeerd Life coach kan ik (top)sporters daarnaast d.m.v. het inzetten van diverse technieken ondersteunen, waardoor de mens achter de talentvolle sporter de noodzakelijke aandacht krijgt.

  Welke sporters kunnen profijt hebben van mentale training?

  De training van mentale vaardigheden met behulp van bepaalde technieken heeft een toegevoegde waarde voor iedere sporter vanaf ongeveer twaalf jaar op elk prestatieniveau. Een jonge sporter kan bijvoorbeeld aanleren om haalbare doelen te stellen, positief te reageren op het maken van fouten en goed om te gaan met de druk van presteren. Hierdoor zal zijn persoonlijke mentale ontwikkeling sneller verlopen dan bij sporters die deze training niet krijgen. Een goedgetrainde mentale instelling vangt namelijk eerder mentale hobbels op. Sporters, trainers maar ook ouders kunnen met vragen over de geestelijke begeleiding en training bij mij terecht. Wil je meer informatie? Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek.

  "Wie het hoogste in de sport wil bereiken moet zich eerst goed realiseren dat het lichamelijke pas echt tot leven komt door de geest en dat dus het mentale in de sport een hoofdrol vervult".